Miljöpolicy

Rapids miljöfilosofi

Isaberg Rapid AB är en av världens främsta leverantörer av häftapparater, limpistoler och hålslag och vill också vara ledande i miljöfrågor. Vi skall verka för en ekologiskt hållbar utveckling och därigenom ta vårt ansvar för den framtida miljön, samtidigt som verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska former.

Det innebär att vi ska:

  • Följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra regler och krav som gäller miljön
  • Sträva efter att uppnå miljömålen och göra ständiga förbättringar
  • Tillämpa substitutionsprincipen när kemikalier används
  • Verka för en effektiv användning av råvaror och energi samt minskning och förebyggande av föroreningar

ISO-certifiering

Isaberg Rapid har arbetat länge med miljöfrågor. 1999 certifierades verksamheten enligt ISO 14001 som är en internationell standard för miljöstyrning med krav på verksamheten när det gäller aktiviteter som påverkar miljön. Miljöstyrningssystemet ser till att vi följer befintliga lagar och regler och att vi uppfyller miljökraven från kunderna, ägarna och närboende.

Systemet omfattar också ytbehandling, produktutveckling, förpackningar och avfallshantering som är områden vi ständigt arbetar med.

RoHS-kompatibilitet

Isaberg Rapid AB försäkrar att alla elektroniska och elektriska produkter som placeras på EU-marknaden av Isaberg Rapid AB följer det europeiska direktivet 2002/95/EC (RoHS).