Privacybeleid

Welkom op onze website. Wij zijn blij dat u belangstelling heeft voor ons bedrijf en onze producten. Omdat wij grote waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens, beschouwen wij alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen (o.a. uw naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer) als strikt vertrouwelijk. Ons pricacybeleid is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw). De verantwoordelijke partij in de zin van de Wbp is Esselte B.V., Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX Woerden.

Het verzamelen en gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en/of gebruikt ten behoeve van zakelijke transacties, met name met het oog op het verlenen van onze online-diensten, in het bijzonder de gebruikersaccount, en het uitvoeren van betalingstransacties. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen ons bedrijf opgeslagen. Na verkrijging van uw persoonsgegevens worden deze via internet verstuurd met gebruikmaking van een 128 bit SSL-versleuteling. Daarnaast kunt u ons toestemming geven om u informatie of nieuwsbrieven van Esselte B.V. toe te sturen. Deze toestemming wordt verleend als onderdeel van de registratieprocedure wanneer u zich voor het eerst aanmeldt.

Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, maken wij deze in beginsel niet bekend aan derden. Bekendmaking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats binnen de grenzen van de door u eventueel verleende toestemming, binnen het kader van het verwerken van uw verzoek om inlichtingen, uw gebruik van onze diensten, aan door ons ingeschakelde onderaannemers die de benodigde gegevens uitsluitend ontvangen ten behoeve van het uitvoeren van deze order en deze voor het beoogde doel gebruiken, aan bewerkers zoals bedoeld in artikel 1 sub e Wbp overeenkomstig de bepalingen van de Wbp, of in het kader van het vervullen van wettelijke verplichtingen aan organen die gerechtigd zijn tot het ontvangen van die gegevens.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om onze website en overige systemen te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde partijen. Uw klant-account is uitsluitend toegankelijk door middel van het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U dient uw inloggegevens te allen tijde geheim te houden en de browser af te sluiten wanneer u uw communicatie met ons heeft beëindigd, vooral indien u gebruikmaakt van een gedeelde computer.

Cookies

Wij hebben enkele websites die gebruikmaken van "cookies." Cookies zijn tekstbestandjes die, meestal tijdelijk, worden opgeslagen in uw browser cache op uw computer. Cookies worden met name gebruikt om de internetbrowser te herkennen, voor het bewaken van sessies en voor statistische analyses. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Uw naam of e-mailadres wordt niet door cookies verzameld. Het creëren van een prettige, coherente omgeving voor onze klanten omvat in sommige gevallen ook het gebruik van cookies voor het verwerken van informatie om ons een beter beeld te geven van uw verwachtingen van de website. Bovendien kunnen cookies uw bezoek aan de website persoonlijker maken. Wij kunnen informatie over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze website te optimaliseren.

De door ons gebruikte cookies

Functionele cookies

Dankzij de functionele cookies kunnen onze gebruikers de website bekijken en functies toepassen. Zonder deze cookies kunnen de gevraagde diensten zoals afgeschermde omgevingen en onze productcatalogus niet beschikbaar worden gemaakt. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die voor marketing- of reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Onze online-winkel maakt gebruik van cookies om de inhoud van uw virtuele winkelwagentje veilig te kunnen bewaren zolang u bezig bent met winkelen.

Wij maken gebruik van functionele cookies om:

• u op persoonlijke pagina’s als gebruiker te identificeren, zodat de pagina’s correct tevoorschijn komen;

• er zeker van te zijn dat de website functioneert en de functies correct worden uitgevoerd;

• nieuwe gebruikersinformatie te ondersteunen;

• uw voorkeursinstellingen zoals taal en zoekinstellingen op te slaan;

• uw instellingen voor het gebruik van cookies op te slaan.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over de wijze waarop gebruikers onze website gebruiken. Aan de hand daarvan kunnen wij de functionaliteit van onze website verbeteren, zien wij welke gedeeltes van de website voor onze klanten het meest interessant zijn, en komen wij meer te weten over de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes. Zo bieden wij onze gebruikers de mogelijkheid onze website optimaal te gebruiken.

Wij maken gebruik van prestatiecookies om:

• statistische gegevens te verzamelen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt;

• te zien hoe effectief onze reclamecampagnes zijn, en

• toegang te verkrijgen tot bekend gebruikersgedrag dat niet in verband wordt gebracht met bepaalde personen, en deze informatie te gebruiken voor het verbeteren van onze website.

Hoe lang worden cookies op uw computer bewaard?

Tijdelijke cookies

Al onze beveiligde pagina’s maken gebruik van tijdelijke cookies ("sessiecookies") waarvan de levensduur tot één sessie beperkt blijft. Deze cookies worden gebruikt om een sessie-ID aan u toe te wijzen en dit ID op te slaan, zodat u zonder onderbrekingen van het ene naar het andere onderdeel van onze website kunt navigeren. Dit sessie-ID wordt daarnaast gebruikt voor onze interne verslaglegging. Uw identiteit kan aan de hand van het sessie-ID niet worden vastgesteld. Deze cookies laten ook geen toegankelijke informatie achter op uw harde schijf. De meeste cookies van rechtstreekse dienstverleners zijn sessie-cookies; deze verdwijnen nadat de internetbrowser wordt afgesloten.

Permanente cookies

Onze analytische cookies van rechtstreekse dienstverleners en cookies van derden zijn permanente cookies; door middel van deze cookies krijgen wij meer inzicht in gebruikerspatronen gedurende langere tijd of kunnen wij aanvullende functies aanbieden waar u om heeft gevraagd in verband met het personaliseren van de website en de opgeslagen inhoud. Deze cookies kunnen 24 uur op uw computer worden bewaard, afhankelijk van de functie die met behulp van deze cookies wordt uitgevoerd.

Cookies beheren

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om cookies in algemene zin te beheren. Daarnaast kunt u onze cookie-tool gebruiken om cookies specifiek en uitsluitend voor onze site te beheren. Wij plaatsen cookies om uw cookie-instellingen te bewaren. Indien u besluit dat u via uw browserinstellingen in het algemeen geen cookies wilt toestaan, moet u uw instellingen bij ieder bezoek aan de website aanpassen in onze tool.

Verwijderen en deactiveren van cookies via browserbeheer

U kunt uw cookies beheren via uw browser. U kunt op elk moment uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra u een cookie ontvangt. Op die manier kunt u zelf beslissen of u een cookie wilt accepteren of niet. De cookie kan in geen geval gegevens van uw harde schijf lezen, en u kunt deze te allen tijde uit uw computer verwijderen. Meer informatie hierover is te vinden onder de knop Help in uw browser.

Webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. (“Google”) geleverde dienst voor het maken van webanalyses. Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk doorgegeven aan en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Wanneer op deze website het IP-adres wordt geanonimiseerd, zal Google echter vooraf uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkorten. Het volledige IP-adres wordt slechts bij hoge uitzondering aan een Google-server in de Verenigde Staten doorgegeven en aldaar verkort. Google gebruikt deze informatie namens de aanbieder van deze website voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website en het verstrekken van overige diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internetgebruik aan de aanbieder van de website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat daardoor de volledige functionaliteit van deze website niet kan worden gegarandeerd. Daarnaast kunt u verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en gebruikt (met inbegrip van uw IP-adres) door hier http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl de desbetreffende browsertoepassing te downloaden en te installeren.

Sociale netwerken

Onze website maakt gebruik van "AddThis," een toepassing voor bladwijzers van AddThis, 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA, 22182, VS ("AddThis"). Met behulp van AddThis kunt u bladwijzers maken voor webpagina’s en de inhoud van onze website delen op sociale netwerken. Voor het gebruik van AddThis worden ook cookies gebruikt. De in dit proces gegenereerde gegevens (bijv. de gebruiksduur of de browsertaal) worden aan AddThis in de Verenigde Staten doorgegeven en aldaar verwerkt. Meer informatie over de gegevens die AddThis verzamelt en de wijze waarop deze worden gebruikt is te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Op deze pagina wordt informatie verstrekt over de aard van de verwerkte gegevens en het beoogde gebruik daarvan. Wij verwerken de desbetreffende gegevens niet. Wanneer u gebruikmaakt van AddThis, gaat u er tevens mee akkoord dat gegevens door AddThis worden verwerkt. U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde weigeren door te kiezen voor “cookie uitschakelen” of door afmelding rechtstreeks bij AddThis via http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Verwijderen en aanpassen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op het ontvangen van gratis informatie over de opgeslagen persoonsgegevens en rechten op het corrigeren, schrappen en blokkeren van uw persoonsgegevens. U kunt de aan Esselte B.V. verleende toestemming, voor zover verleend, voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, zowel in algemene zin als voor bepaalde doeleinden, voor elk toekomstig gebruik. Wij zullen uw gegevens dan waar relevant meteen uit onze database verwijderen. U kunt uw gegevens ook laten aanpassen en corrigeren. Daartoe kunt u gebruikmaken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar Esselte B.V., Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX Woerden, e-mail: infonl@esselte.com. Alle nieuwsbrieven van Esselte bevatten ook informatie over de wijze waarop u de ontvangst daarvan kunt stopzetten. Op verzoek bevestigen wij per e-mail het intrekken van uw toestemming en de verwijdering van uw gegevens.

Wijziging van dit privacybeleid

Indien wij van plan zijn wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, zullen wij deze wijzigingen hier bekendmaken, zodat u te allen tijde kunt zien welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken of gebruiken. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u deze via het contactformulier aan ons voorleggen.